3 Key Off-Page Search Engine Optimization Methods

ਆਨ-ਪੇਜ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਔਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨ-ਪੇਜ ਐਸਈਓ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ HTML ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

What is Search Engine Optimization 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੀਕ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨ-ਪੇਜ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ “ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਦੀ ਭਲਾਈ” ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਫ-ਪੇਜ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਹਨ. ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ, ​​​​ਯਾਹੂ! ਅਤੇ MSN ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ। ਚੰਗੇ ਪੇਜ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲਿੰਕਸ, ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ.

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ HTML ਨਾਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੰਤੂ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਫ-ਪੇਜ ਐਸਈਓ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

1. ਲੇਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ  Article Marketing

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰੋਤ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

2. ਫੋਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ Forum Participation Search Engine Optimization

ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਗ-ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ-ਪੇਜ ਐਸਈਓ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

3. ਬਲੌਗਿੰਗ Blogging Search Engine Optimization

ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਵੈਬ ਲੌਗ ਹੁਣ ਐਸਈਓ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

The Seven Chakras, Cure for Asthma Cure for Modern Day Stresses

Beginners’ Yoga Video Offers Good Instruction

ਇਹਨਾਂ ਆਫ-ਪੇਜ ਐਸਈਓ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਲੌਗ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ B ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ!

Leave a Comment