Astanga Vinyasa Yoga

Astanga Vinyasa Yoga Dailypostpunjab

ਅਸਟੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਪੱਟਾਭੀ ਜੋਇਸ ਨਾਮ ਦੇ …

Read more