ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 5 ਫਾਇਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ Daily Post Live


ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਮੰਦਰ) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਜਾਂ ਹਵਨ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੱਕਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿੰਗ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।

ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

1. ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ, ਗੋਪੀਚੰਦਨ, ਸਿੰਦੂਰ, ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਭਸਮ ਤਿਲਕ।

2. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

4. ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ।

5. ਘਰ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment