‘ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ’ : ਹਾਈਕੋਰਟ » KHABAR DINBHAR Daily Post Live

‘ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ’ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ’ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪੋਸਟ ਵਿਯੂਜ਼:
52

Leave a Comment