ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ Daily Post Live


ਟਵਿੱਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਲੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

Leave a Comment