ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹੋਗੇ Daily Post Live


ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹੀ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਡਰਿੰਕ। ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਡੀਟੌਕਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਐਲੋ ਜੂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੈੱਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪਾਓ। ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਪੀਲ ਅਤੇ ਕੱਟੋ. ਹੁਣ ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਤੁਰ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment